Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 

Pożyczka na budowę magistrali ciepłowniczej wzdłuż ul. Rzymowskiego i Sławińskiego 2009 r.

2 lipca 2009 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarło umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Pieniądze w kwocie 769.626,77 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy magistrali ciepłowniczej wzdłuż ulic  Rzymowskiego i Sławińskiego na osiedlu Nowe Miasto.

Zakres zadania

Dofinansowana inwestycja jest pierwszym etapem budowy magistrali ciepłowniczej, która połączy osiedle Nowe Miasto z osiedlem Dojlidy. Pożyczka została przyznana na planowany do budowy w 2009 r. odcinek prowadzący wzdłuż ulic Rzymowskiego i Sławińskiego.

Zakres pierwszego etapu budowy magistrali to:
- sieć magistralna o średnicy 500 mm i długości 348,6 m
- sieć magistralna o średnicy 400 mm i długości 600,51 m
- sieć przyłączeniowa o długości 330 m do obiektów Jednostki Wojskowej i Wojewódzkiej Komendy Policji
- węzeł cieplny o mocy 3 MW na potrzeby Jednostki Wojskowej
- węzeł cieplny o mocy 120 kW na potrzeby Policji.

Efekt ekologiczny

Dzięki budowie magistrali zakłada się efekt ekologiczny w postaci redukcji:
-  pyłu o 0,624 Mg/r
- dwutlenku siarki o 2,838 Mg/r
- tlenku azotu o 0,304 Mg/r.
Będzie to możliwe dzięki likwidacji lokalnej kotłowni na terenie Jednostki Wojskowej o mocy 3,5 MW.

Koszty budowy i pożyczka

Całkowity koszt inwestycji: 3.523.155,98 zł.

Pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyniesie 769.626,77 zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi  4 proc. w stosunku rocznym. Ostatnia rata ma być zapłacona do 31 rudnia 2016 r. Po spłacie 75 proc. dofinansowania , 25 proc. zostanie umorzona.

Informacje dotyczące magistrali >>

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie >>

Pożyczka na budowę magistrali ciepłowniczej do Stadionu Miejskiego, wzdłuż ulicy Sławińskiego i Ciołkowskiego 2010 r.

5 lipca 2010 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarło umowę dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Pieniądze do kwoty 2.229.620,55 zł zostaną przeznaczone na budowę kolejnego odcinka magistrali ciepłowniczej. Tym razem wzdłuż ulic  Sławińskiego i Ciołkowskiego - do Stadionu Miejskiego.

Zakres zadania

Dofinansowana inwestycja jest drugim etapem budowy magistrali ciepłowniczej, która połączy osiedle Nowe Miasto z osiedlem Dojlidy. Pożyczka została przyznana na planowany do budowy w 2010 r. odcinek prowadzący wzdłuż ulic Sławińskiego i Ciołkowskiego.

Zakres drugiego etapu budowy magistrali to:
- magistrala ciepłownicza 2x Dn 400/560 o długości ok. 1400 metrów od komory K-507 (DK-807) przy ul. Sławińskiego do projektowanej komory K-508 (DK-808) przy ul. Ciołkowskiego wraz z kanalizacją pod kabel światłowodowy do monitoringu sieci cieplnej.

Efekt ekologiczny

Dzięki budowie magistrali zakłada się efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji:
- pyłu o 1,855 Mg/r
- tlenku azotu o 1,650 Mg/r
- dwutlenku siarki o 250,467 Mg/r.

Wysokość i spłata pożyczki

Pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyniesie do kwoty 2.229.620,55 zł.
Oprocentowanie pożyczki wynosi  4 proc. w stosunku rocznym. Spłata pożyczki ma nastąpić do 2017 roku.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>