Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pożyczka na budowę magistrali ciepłowniczej
wzdłuż ul. Rzymowskiego i Sławińskiego
(realizacja inwestycji 2009 r.)

27 lipca 2009 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarło umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki w kwocie 1,7 mln zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy magistrali ciepłowniczej wzdłuż ulic  Rzymowskiego i Sławińskiego na osiedlu Nowe Miasto.

Zakres zadania

Dofinansowana inwestycja jest pierwszym etapem budowy magistrali ciepłowniczej, która połączy osiedle Nowe Miasto z osiedlem Dojlidy. Pożyczka została przyznana na planowany do budowy w 2009 r. odcinek prowadzący wzdłuż ulic Rzymowskiego i Sławińskiego.

Zakres pierwszego etapu budowy magistrali to:
- sieć magistralna o średnicy 500 mm  i 400 mm (długość 949,11 m)
- sieć przyłączeniowa o długości 330 m do obiektów Jednostki Wojskowej i Wojewódzkiej Komendy Policji
- węzeł cieplny o mocy 3 MW na potrzeby Jednostki Wojskowej
- węzeł cieplny o mocy 120 kW na potrzeby Policji.

Efekt ekologiczny

Dzięki budowie magistrali zakłada się efekt ekologiczny w postaci redukcji:
-  pyłu o 0,624 Mg/r
- dwutlenku siarki o 2,838 Mg/r
- tlenku azotu o 0,304 Mg/r.
Będzie to możliwe dzięki likwidacji lokalnej kotłowni olejowej na terenie Jednostki Wojskowej o mocy 3,5 MW.

Koszty budowy i pożyczka

Całkowity koszt inwestycji: 3.523.155,98 zł.

Pożyczka preferencyjna z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 1,7 mln zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi  4,8 proc. w skali roku, zaś spłata 10 proc. jej kwoty  zostanie umorzona przez NFOŚiGW zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dofinansowanie projektu
"Przebudowa sieci cieplnej magistralnej
od komory BK-238 do BK-239
w rejonie ul. Antoniukowskiej i Owsianej
w Białymstoku”

25 października 2013 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ustalającą warunki przeznaczenia środków z częściowego umorzenia pożyczki  z 2009 r. Kwota umorzenia wynosi 167.083,42 zł co stanowi 10 proc. wypłaconej pożyczki na budowę magistrali ciepłowniczej wzdłuż ul. Rzymowskiego i Sławińskiego.

Kwota umorzenia zostanie przeznaczona na realizację przebudowy sieci magistralnej od komory BK-238 do BK-239 w rejonie ul. Antoniukowskiej i Owsianej w Białymstoku.

Zakres i termin realizacji inwestycji

Inwestycja obejmie sieć o średnicy 350 mm (DN 2x350) na odcinku 155 metrów.

Inwestycja będzie zrealizowana w terminie do 30 września 2014 r.

Koszt inwestycji

Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 850.837,38 zł. Wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 167.083,42 zł. 

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>