Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Cennik opłat za usługi dodatkowe


MPEC Białystok za usługi dodatkowe wykonywane na rzecz Odbiorców pobiera opłaty. Poniżej przedstawiamy cennik tych usług.

Podział kosztów energii cieplnej z rozbiciem na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową

Od 2009 r. Odbiorcy otrzymują w rozliczeniu koszty całkowitego zużycia energii cieplnej. Rozbicie tych kosztów na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową jest usługą płatną i wynosi:
- 16,08 zł miesięcznie – za jeden układ pomiarowy.

Włączanie i wyłączanie ogrzewania

Według umów sprzedaży ciepła zawieranych z Klientami MPEC Białystok, jedno włączenie ogrzewania na początku sezonu grzewczego i wyłączenie na jego zakończenie jest usługą bezpłatną.

Od kwietnia 2010 r. wprowadzona została opłata za dodatkowe włączenie i wyłączenie w roku w wysokości:
- 100 zł netto – za pierwsze dodatkowe włączenie i wyłączenie
- 520 zł netto – za drugie i każde następne włączenie i wyłączenie. 


Udostępnianie miesięcznych danych określających zużycie energii cieplnej

Od 19 września 2016r. wprowadza się opłaty z tytułu udostępnienia odbiorcy miesięcznych danych określających zużycie energii cieplnej na cele grzewcze i ciepłej wody użytkowej w wysokościach:

- za rozpoczęcie rozliczeń i pierwszy miesiąc rozliczeniowy - 1800 zł netto – za jeden układ pomiarowy

- za drugi i kolejne miesiące rozliczeniowe 5zł netto/miesiąc – za jeden układ pomiarowy.

Odbiorcy, którzy posiadają już taką usługę pozostają na dotychczasowych warunkach tj. - 16,08 zł miesięcznie – za jeden układ pomiarowy.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>