Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Odczyty stanu licznika przez Odbiorców


Odbiorcy, którzy podają dane dotyczące stanu układów pomiarowych energii elektrycznej lub cieplnej do MPEC powinni kontaktować się z Działem Automatyki i Pomiarów Zakładu Dystrybucji Ciepła MPEC Białystok pod numerami:

- liczniki ciepła - tel. 85 714-95-14 i 85 714-95-15

- liczniki energii elektrycznej - tel. 85 714-95-06.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>