Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Badania ultradźwiękowe złączy spawanych


Badania ultradźwiękowe złączy spawanych

Badania ultradźwiękowe złączy spawanych (spoin doczołowych rur) oferuje Enea Ciepło Białystok. Od 22 sierpnia 2011 r. obowiązuje cennik naszych usług, które świadczy wykwalifikowany personel przy pomocy wyspecjalizowanego sprzętu. Zapraszamy do korzystania z badań.

Oferta i cennik badań ultradźwiękowych do pobrania >>


Zakres badań:
- spoiny doczołowe o grubości od 2mm do 8 mm rurociągów stalowych o średnicy Dn ≤ 150mm – metoda IBUS-TD (krzywe DAC),
- spoiny doczołowe o grubości od 6mm do 15mm rurociągów stalowych o średnicy Dn ≥ 150mm – metoda OWR.

Posiadamy następujący sprzęt do badań:
- defektoskop ultradźwiękowy CUD-04 produkcji ULTRA Wrocław z kompletem głowic,
- defektoskop ultradźwiękowy CUD-11 produkcji ULTRA Wrocław z kompletem głowic,
- defektoskop ultradźwiękowy USM-35XS produkcji KRAUTKRAMER z kompletem głowic.

Informacje o usługach można uzyskać w Dziale Sieci Cieplnych MPEC przy ul. Starosielce 2/1, 15-423 Białystok, tel. (85) 714 96 00, fax.(85) 714 96 36.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>