Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Projektowanie sieci cieplnych


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej mając na celu usprawnienie współpracy z projektantami wykonującymi dokumentacje techniczne sieci cieplnych realizowanych w systemie ciepłowniczym Białegostoku, przygotowało szczegółowe wytyczne do projektowania i doboru poszczególnych elementów. 

Osoby fizyczne i prawne spoza MPEC Białystok mają możliwość składania wniosków o dokonanie zmian w wytycznych. Wniosek powinien być złożony na piśmie.

UWAGA! Część wytycznych zmieniła się od dnia 10 stycznia i 10 marca 2014 r. Aktualnie obowiązujące wytyczne można pobrać poniżej w formie plików dos i pdf (wytyczne, rysunki typowe rozwiązania projektowe, tabela, oświadczenia, protokół i instrukcja).

PLIKI DO POBRANIA OBOWIĄZUJĄCE OD 10.03.2014 r.:

Szczegółowe wytyczne projektowania sieci cieplnych
(obowiązujące od 10.01.2014 r.):

Załącznik nr 1: Rozwiązania projektowe typowych elementów sieci cieplnych
(
obowiązujące od 10.01.2014 r.)

Załącznik nr 2: Tabela uzgodnień podstawowych uwarunkowań projektowania
(obowiązujące od 10.01.2014 r.)

Załącznik nr 3: Protokół uzgodnienia dokumentacji
(obowiązujące od 10.01.2014 r.)

Załącznik nr 4: Oświadczenie projektanta
(obowiązujące od 10.01.2014 r.)

Załącznik nr 5: Kolizje z innym uzbrojeniem
(obowiązujące od 10.01.2014 r.)

Załącznik nr 6: Wytyczne sporządzania przedmiaru i kosztorysu
(obowiązujące od 10.01.2014 r.)

Załącznik nr 7: Instrukcja technologiczna wykonywania połączeń spawanych
(obowiązujące od 10.01.2014 r.)

Załącznik nr 8: Oświadczenie właściciela nieruchomości (budowa sieci)
(obowiązujące od 10.01.2014 r.)

Załącznik nr 9: Oświadczenie właściciela nieruchomości (rozbiórka sieci)
(obowiązujące od 10.01.2014 r.)

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>