Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Forma prawna i struktura właścicielska


Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121456.

Kapitał zakładowy: 72 182 900,00 zł.

Struktura właścicielska:
Współwłaścicielem większościowym jest ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - 1.315.753 udziały (wartość udziałów - 65.787.650 zł).
Współwłaścicielem mniejszościowym jest Gmina Białystok - 126.083 udziałów (wartość udziałów - 6.304.150 zł).
Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>