Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Przedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodna, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
5. Wykonywanie instalacji elektrycznych
6. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
8. Przygotowanie terenu pod budowę
9. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
10. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
11.Tynkowanie
12. Zakładanie stolarki budowlanej
13. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
14. Malowanie i szklenie
15. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
16. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
17. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
18. Działalność w zakresie architektury
19. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
20. Pozostałe badania i analizy techniczne
21. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
22. Naprawa i konserwacja maszyn
23. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
24. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
25. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
26. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
27. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
28. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
29. Transport drogowy towarów
30. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
31. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
32. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
33. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
34. Wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
35. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
36. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
37 Działalność  w zakresie pozostałej telekomunikacji
38. Działalność związana z oprogramowaniem
39. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
40. Przetwarzanie danych;  zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>