Najbliższe przetargi

ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Reprezentacja Spółki


Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań upoważnionych jest dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Prokurenci:
Bartłomiej Gaiński.
Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>