Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Informacje o spółceFirma:  Enea Ciepło sp. z. o.o. w Białymstoku

Adres: ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok

Telefon: tel.: 85 714 94 00, fax: 85 714 94 07

Godziny pracy: 7.15-15.15

Numer KRS: 0000121456

REGON: 050038558

NIP: 542-020-19-08

Konto: PKO BP SA 20 1020 1026 0000 1502 0264 0084
Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>