Najbliższe przetargi

ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Taryfy i koncesje  • Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4210-22(11)/2014/165/XIV/AGO dla MPEC Sp. z o.o.  z dnia 17 grudnia 2014 roku
  • Koncesja na wytwarzanie ciepła nadana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/68/165/U/2/98/RS z dnia 21 września 1998 roku z późn. zm.
  • Koncesja na przesył i dystrybucję ciepła nadana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/75/165/U/2/98/RS z dnia 21 września 1998 roku z późn. zm.
  • Koncesja na obrót ciepłem nadana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OCC/29/165/U/2/98/RS z dnia 21 września 1998 roku z późn. zm.
Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>