Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza Enea Ciepło sp. z o.o. w BiałymstokuJoanicjusz Nazarko - Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Mager - Sekretarz Rady

Piotr Koczorowski - Członek Rady

Anna Dygus - Członek Rady

Jadwiga Boraczewska - Członek Rady

Józef Mozolewski- Członek Rady
Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>