Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Pogotowie Ciepłownicze


Pogotowie Enea Ciepło to wyspecjalizowana komórka, której zadaniem jest reagowanie przez 24 godziny na dobę na wszelkie nieprawidłowości w pracy Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w Białymstoku.

Bezpłatny telefon 993

Mieszkańcy miasta mogą przez całą dobę zgłaszać na bezpłatny telefon nr 993 wszelkie uwagi dotyczące awarii lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zgłoszenia przyjmuje Dyżurny Dyspozytor.

Doświadczeni fachowcy i specjalistyczny sprzęt

Pogotowie Ciepłownicze Enea Ciepło zatrudnia doświadczonych fachowców, którzy dysponują specjalistycznym sprzętem niezbędnym do niezwłocznego usunięcia drobnych awarii. W przypadku poważniejszych zdarzeń Dyżurny Dyspozytor organizuje do działań dodatkowe służby eksploatacyjne.

Dyżurny Dyzpozytor czuwa przez całą dobę

Dyżurny Dyspozytor współpracuje ze służbami Kontroli Ruchu Ciepłowni Zachód i Elektrociepłowni Białystok w celu ustalenia optymalnych parametrów pracy źródeł ciepła. Poprzez system telemetrii nadzoruje pracę Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, podejmuje decyzję o usuwaniu usterek.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>