Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Biuro Obsługi Klienta


Biuro Obsługi Klienta znajduje się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Warszawskiej 27 w Białymstoku.

Do dyspozycji Odbiorców Ciepła Systemowego jest również Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, które umożliwia dostęp do wskazań i rozliczeń za energię cieplną.

Poniżej można zapoznać się z obowiązującymi od 25 czerwca 2015 r. regulaminami działania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną

Regulamin usługi Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku >>Formularz eBOK MPEC >>Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku >>Załącznik nr 1 oświadczenie o wysyłaniu eFaktur indywidualne >>Załącznik nr 2 oświadczenie o wysyłaniu eFaktur instytucje >>Załącznik nr 3 odwołanie zgody na wystawianie faktur indywidualne >>Załącznik nr 4 odwołanie zgody na wystawianie faktur instytucje >>


Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Kierownik:
tel. (085) 714-94-13
tel. (085) 714-94-14
Fakturowanie usług
tel. (085) 714-94-18
tel. (085) 714-94-19

Informacje użyteczne dla klienta

Proces postępowania przy przyłączeniu się do miejskiej sieci cieplnej >>

Wzory druków do pobrania >>

Opłaty za przyłączenie >>

Cennik ciepła w wodzie >>

Cennik ciepła w parze >>

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>