Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Cennik ciepła w wodzie


Cennik stawek opłat za ciepło w wodzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla ciepła: MPEC Sp. z o.o. decyzją nr OLB-4210-24(14)/2015/2016/165/XV/JD, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. decyzją nr DRE.WRC.4210.1.8.2017.1271.XV.ARY oraz PUHP „LECH” Sp. z o.o. decyzją nr OLE.4210.39.2016.2017.AGO, ogłoszonych w Dziennikach Urzędowych Województwa Podlaskiego, który obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej:


Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>