Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Cennik ciepła w parze


Cennik stawek opłat za ciepło w parze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla ciepła: MPEC Sp. z o.o. decyzją nr OLB-4210-24(14)/2015/2016/165/XV/JD i ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. decyzją nr DRE.WRC.4210.1.8.2017.1271XV.ARY oraz PUHP „LECH” Sp. z o.o. decyzją nr OLE.4210.39.2016.2017.AGO, ogłoszonych w Dziennikach Urzędowych Województwa Podlaskiego, który obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej:
L.p.TreśćJednostka
Stawki opłat w zł
Netto   VAT   Brutto
1.Cena za zamówioną moc cieplną w parzezł/MW/m-c8.665,852310.659,00
2.Ceny za dostarczoną paręzł/GJ30,362337,34
3.Cena niezwróconego kondensatuzł/t4,49
23
5,52
4.

Stawki opłat
za usługi przesyłowe
opłata stała
opłata zmienna
opłata zmienna
dla odbiorcy końcowego

zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/GJ

3.385,80
8,26
8,72

23
23
23

4.164,53
10,16
10,73

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>