Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Informacje o programie


„Ciepło systemowe” to program promocyjny, który ma kształtować pozytywny wizerunek i niezawodność systemów centralnego ogrzewania w Polsce. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2008 r. pod egidą Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.


Ciepło Systemowe to gwarancja rzetelnego, profesjonalnego kontaktu z przedsiębiorstwem ciepłowniczym niezależnie od złożoności zagadnienia. To również usprawnienie współpracy i relacji z lokalnymi dostawcami z naciskiem na obszar odbioru i redystrybucji Ciepła Systemowego oraz obszar projektowo-inwestycyjny.

Ciepło Systemowe to również odpowiedź na potrzebę zmniejszania zaangażowania Klienta, rozumianego jako racjonalne przenoszenie na stronę dostawcy obowiązków związanych z organizacyjnymi oraz technicznymi aspektami dostawy.

Ponadto Ciepło Systemowe to jeden z najpewniejszych sposobów ogrzewania budynków wielorodzinnych w obszarach miejskich.

Pełne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.cieplosystemowe.pl.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>