Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Uczestnicy programu


W 2008 r. do programu "Ciepło Systemowe" przystąpiło ponad 20 największych firm ciepłowniczych w Polsce – głównie z centralnej, zachodnie i południowej części kraju. Wśród nich są: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Szczecińska Energetyka Cieplna, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie czy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej w Krakowie. Obecnie uczestnikami jest prawie 80 przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz poducentów urządzeń ciepłowniczych.

11 maja 2009 r. do tego grona dołączyło także Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku. W siedzibie spółki gościł Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, który podpisał umowę z Zarządem MPEC o przystąpieniu do programu.


Podpisanie umowy o przystąpieniu MPEC Białystok do programu "Ciepło systemowe". Od lewej: Kazimierz Rek (wiceprezes MPEC ds. finansowych), Bartosz Bezubik (prezes MPEC), Jacek Szymczak (prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie), Piotr Sokołowski (wiceprezes MPEC ds. technicznych).


Prezes MPEC Bartosz Bezubik i prezes IGCP Jacek Szymczak wymieniają się podpisanymi umowami.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>