Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

System ciepłowniczySystem ciepłowniczy

Z definicji podanej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Mimo, że definicja na pierwszy rzut oka wydawać się może skomplikowana - wcale taka nie jest.

Każdy system posiada swoje źródło, czyli miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło. Wytwarzanie może odbywać się w drodze różnych procesów: spalania węgla, gazu, oleju, biomasy, przetwarzania energii słonecznej czy wiatrowej, geotermii, wykorzystania energii elektrycznej. Każdy z nich wymaga innego rodzaju instalacji, a w związku z tym charakteryzuje się inną specyfiką technologiczno-kosztową. Ze źródła ciepło przekazywane jest (głównie w formie ciepłej wody lub pary o odpowiedniej temperaturze) do sieci ciepłowniczych firm zajmujących się jego dostawą do Klientów.

Kiedy zapadnie decyzja o przyłączeniu jakiegoś obiektu do sieci ciepłowniczej, niezbędne jest wykonanie przyłącza oraz zamontowanie węzła cieplnego. Przyłącze to określony odcinek sieci doprowadzający ciepło bezpośrednio do węzła cieplnego, którego zadaniem jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej (odbiorczej) konkretnego budynku.

Po jego zakończeniu schłodzona woda w sieci ciepłowniczej powraca do źródła do ponownego ogrzania, natomiast woda w instalacji odbiorczej rozchodzi się wewnątrz budynku, zapewniając komfort cieplny jego użytkownikom.

Oprócz ogrzewania budynków, ten sam węzeł, wyposażony w moduł ciepłej wody, może zapewnić stałą dostawę ciepłej wody na cele użytkowe. Wody o stałej temperaturze, osiąganej już w chwilę po odkręceniu kranu.

Ostatnim z elementów systemu ciepłowniczego jest aparatura pomiarowo rozliczeniowa, popularny licznik ciepła. Na podstawie wskazań licznika możliwe jest określone poziomu wykorzystania Ciepła Systemowego.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>