Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Karta Standardów


Każda firma legitymująca się statusem Uczestnika czy Partnera Programu Promocji Ciepła Systemowego zobowiązana jest do przestrzegania zapisów niniejszej Karty. Celem ustanowienia Karty Standardów dla Ciepła Systemowego jest podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu obsługi Klientów oraz wysokich standardów technicznych świadczonych usług.

OBSŁUGA KLIENTA
1. Biuro Obsługi Klienta.
Wydzielone miejsce i osoba do prowadzenia obsługi Klienta. Standardy prowadzenia rozmowy
z Klientem. Możliwość kontaktu przez telefon oraz e-mail.
2. Telefon awaryjny.
Możliwość kontaktu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Formularz przyjęcia zgłoszenia.
3. Przerwy w dostawie ciepła - standardy informowania.
Umieszczanie informacji na stronie internetowej firmy oraz fax lub e-mail do Klienta.
4. Obsługa reklamacji.
Wydzielona osoba i miejsce do obsługi reklamacji. Procedury przyjęcia i obsługi wniosku.
5. Wnioski o przyłączenie.
Wyznaczona osoba i miejsce do obsługi. Procedury przyjęcia i realizacji wniosku.

MARKETING I KOMUNIKACJA
1. Serwis www.
Witryna internetowa zawierająca dane firmy, informacje o świadczonych usługach, dane kontaktowe.
2. Badania satysfakcji Klienta.
Monitorowanie poziomu satysfakcji Klientów w celu poprawy własnych standardów działania.
3. Działania promocyjne.
Plan działań marketingowych, sprecyzowana grupa docelowa (bazy klientów), lokalna aktywność
promocyjna i reklamowa.

STANDARDY TECHNICZNE
1. Produkcja ciepła.
Ciepłownie ze sprawnością powyżej 80%, elektrociepłownie z wysokosprawną Kogeneracją.
2. Normy emisji.
przestrzeganie norm emisji: CO2, SO2, pyłów, NOx
3. Przesył ciepła.
Obniżenie strat przesyłu ciepła poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii izolacyjnych.
4. Racjonalizacja wykorzystania dostarczonego ciepła.
Automatyzacja systemów, inteligentne systemy nadzoru.
5. Pełna dostępność dostaw.
Gotowość dostaw ciepła przez 12 miesięcy w roku.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>