Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Sekcja Projektowania i Ofert


Sekcja Projektowo Ofertowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku świadczy usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowych dotyczących branży sanitarnej, a w szczególności projektów związanych  z węzłami cieplnymi, siecią cieplną wraz z przyłączami należącymi do MPEC.

Projektanci

Zatrudnieni projektanci posiadają kwalifikacje do świadczenia usług w zakresie doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych i wycen prac budowlanych w zakresie sanitarnym.

Usługi dla firm zewnetrznych
 
Komórka projektowa może świadczyć usługi dla firm zewnętrznych w zakresie:
-  porad technicznych,
-  rozwiązań nietypowych,
-  wykonywania projektów budowlanych sieci i węzłów cieplnych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę

Kontakt

Sekcja Projektowania i Ofert, ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok

Tel. (085) 714 94 60, (085) 714 94 61
Tel/fax (085) 714 94 60             
E-mail: projektowanie@mpec.bialystok.pl                          

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>