Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Godło Teraz PolskaLaur konkursu "Teraz Polska", 1 czerwca 2009 r. otrzymała usługa „dostawa Ciepła Systemowego w postaci centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody (CW)” zgłoszona przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Mimo że wyróżnienie otrzymała Izba, godło “Teraz Polska” zostaje oddane do dyspozycji wszystkich Uczestników Programu Promocji Ciepła Systemowego. Tym samym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku zyskało prawo do posługiwania się Godłem wraz z logo marki produktowej we wszystkich materiałach promocyjnych przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

Nasz produkt jest najwyższej jakości

Tak znaczące wyróżnienie dowodzi, że Program Promocji Ciepła Systemowego i uczestniczące w nim firmy zostały docenione na wielu płaszczyznach: technicznej, marketingowej czy organizacyjnej. Wysokie noty wystawiło bowiem nie tylko grono eksperckie, ale także sama Kapituła, dzięki czemu Ciepło Systemowego i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dołączyło do prestiżowej grupy produktów i usług, które stać się mogą wzorem biznesowego działania. Godło “Teraz Polska” jest także potwierdzeniem spełnienia przez MPEC Białystok standardów z zakresu obsługi klienta, jakości dostarczanego produktu, norm technicznych oraz marketingu.

Warto też zauważyć, że po raz pierwszy w 19-letniej historii konkursu uhonorowana została usługa, którą oferuje niemal 60 firm działających na terenie całego kraju.

Najbardziej rozpoznawalny znak promocyjny

Godło Promocyjne „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem promocyjnym na krajowym rynku. Od lat spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród klientów, przedsiębiorców oraz ich kontrahentów.

Jego wartość potwierdzają przeprowadzone w 2006 roku badania, z których wynika, że Godło „Teraz Polska” może stanowić dobre narzędzie wspierające i uwiarygodniające kampanie promocyjne produktów i usług.

Także laureaci Konkursu podkreślają znaczenie, jakie ma dla nich to wyróżnienie. 76 proc. ankietowanych uznało, że Godło Promocyjne „Teraz Polska” wpływa na wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów i usług. Co trzeci z nich określił wzrost na poziomie ok. 30 proc.

Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>