Najbliższe przetargi

ZR-21/2017 Zaprojektowanie i wykonanie prac w celu konwersji jednego kotła węglowego WR-25 014S...
ZR-35/2017 Wykonanie dokumentacji projetowej Lipowa Kościuszki Węglowa Proletariacka
ZR-37/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Świętokrzyska Branickiego Broniewskiego
ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego

Zobacz wszystkie przetargi >>

Dostawa wyposażenia węzłów cieplnych


Sukcesywne dostawy wyposażenia węzłów cieplnych do MPEC Białystok są przedmiotem przetargu, który odbędzie się 28 marca. Firma, której oferta wygra przetarg, będzie dostarczać urządzenia przez rok od końca maja 2011 do końca maja 2012 roku.

Zamówienie dotyczy w szczególności następujacych elementów wyposażenia węzłów cieplnych:
1. Armatura:
- zawory kulowe kołnierzowe
- zawory kulowe z końcówkami do wspawania
- zawory bezpieczeństwa
- membranowe zawory bezpieczeństwa
- magnetyzery
- filtry siatkowe
- termometry
- teduktory ciśnienia
- zawory zwrotne
- odmulacze
2. Automatyka:
- regulatory elektroniczne
- regulatory  różnicy ciśnień i przepływu
3. Pompy:
- pompy obiegowe grzewcze
- pompy cyrkulacyjne do c.w.u.
4. Naczynia wzbiorcze przepływowe.

Przetarg 28 marca 2011 r.

Oferty należy złożyć w kancelarii MPEC w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 27, do godziny 11.00, 28 marca 2011 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem "ZR-18/2011 – Elementy wyposażenia węzłów. Nie otwierać przed 28 marca 2011 r." Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.30 w siedzibie MPEC.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Przemysław Ostrowski tel. 85-740-70-10

Szczegółowe warunki zamówienia >>
Powrót
Przerwy w dostawie ciepła

12 grudnia; Białostoczek 11
12 grudnia; Broniewskiego, Ordonówny, Wierzbowa

Zobacz wszystkie przerwy >>