Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

KOLEJNA DOTACJA DLA MPEC Z NFOŚiGW. NA BUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH.
    W dniu 27.09.2017 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW a MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku o dofinansowanie projektu „Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji”. 

    Projekt zakłada  budowę nowej sieci  ciepłowniczej o długości 2,36 km oraz sześciu węzłów cieplnych w celu przyłączenia projektowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych A, B, C, D, E i F wraz z lokalami usługowymi przy ul. Ciołkowskiego i Plażowej w Białymstoku. Zakładana moc zamówiona zespołu budynków wynosi 3 027,7 kW. Projektowana powierzchnia ogrzewana powyższych budynków wynosi łącznie 34 970 m2, zaś kubatura 104 910 m3. Szacowana docelowa sprzedaż ciepła wynosi 15 472 GJ/rok.

    Koszt projektu określono na kwotę 4 6 63 334,89 zł brutto, zaś wynikające z zawartej umowy dofinansowanie wynosi 590 000,00 zł. Udzielone one zostanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie  o numerze 1.6.2.

    Prace nad realizacją projektu, w zakresie ulicy Ciołkowskiego rozpoczęto w roku bieżącym, zakończenie nastąpi w 2019 roku.
Należy podkreślić że projekt umożliwi objęcie ciepłem systemowym dodatkowych obszarów miasta do których do chwili obecnej nie była doprowadzona infrastruktura ciepłownicza MPEC.

    Umowę o dofinansowanie podpisano w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który reprezentował Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu. Ze strony beneficjenta obecni byli: Wiktor Dulewicz – Prezes Zarządu, Andrzej Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych oraz Monika Walicka - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. W uroczystości wzięli udział również Senator Jan Dobrzyński oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski, a także Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW Urszula Zając.Powrót
Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>