Najbliższe przetargi

ZR-04/2017 Sukcesywne dostawy gazów technicznych
ZR-32/2016 Zaprojektowanie i wykonanie systemu do ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń...
ZR-01/2017 Usługi geodezyjne
ZR_03/2017 Wymienniki płytowe uszczelkowe
ZR-43/2016 Dokumentacja projektowa - przebudowa komór ciepłowniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Najlepsze prace magisterskie w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska w województwie. MPEC sponsorem konkursu.


Rozstrzygnięty został konkurs FSNT NOT , na najlepsze prace magisterskie absolwentów białostockich uczelni wyższych w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. MPEC Białystok był jednym ze sponsorów jubileuszowej, 20. edycji tego wydarzenia.

Rozdanie nagród dla absolwentów Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego,  odbyło się we wtorek (9 listopada 2010 r.) w sali konferencyjnej NOT przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku.


Uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace magisterskie

Komisja konkursowa za najlepszą uznała pracę Anety Szulęckiej (Uniwersyter w Białymstoku" zatytułowaną "Badanie fototrwałości i lewomepromazyny w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych".

MPEC Białystok od lat wspiera konkursy promujące najlepsze prace magisterskie absolwentów białostockich uczelni wyższych. W tym roku byliśmy już także współsponsorem uroczystości rozdania nagród za najlepsze prace magisterskie z dziedziny budownictwa i i inżynierii środowiska, która odbyła się w marcu.

Ten wkład we wspieranie młodych naukowców został doceniony przez  organizatorów, którzy 9 listopada przekazali MPEC jedną z pamiątkowych statuetek przygotowanych dla sponsorów jubileuszowej edycji konkursu na najlepsze prace w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.
Powrót
Przerwy w dostawie ciepła

6-7 marca; Malmeda 9 i 13
7-8 marzec; Waszyngtona 14B W1 i W2
8-9 marca; Legionowa 4 i 6
8-9 marca; Rynek Kościuszki 13 i 15B
9-10 marzec; Waszyngtona 14B W3
9-10 marzec; Skłodowskiej 14A

Zobacz wszystkie przerwy >>