Najbliższe przetargi

ZR-34/2015 Dostawa ciepłomierzy
ZR-32/2015 Dostawa wodomierzy
ZR-24/2015 Ochrona mienia MPEC
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja
ZR-29/2015 Dostawa elementów AKPiA
Sprzedaż nieruchomosci gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty
ZR-17/2015 Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Najlepsze prace magisterskie w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska w województwie. MPEC sponsorem konkursu.


Rozstrzygnięty został konkurs FSNT NOT , na najlepsze prace magisterskie absolwentów białostockich uczelni wyższych w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. MPEC Białystok był jednym ze sponsorów jubileuszowej, 20. edycji tego wydarzenia.

Rozdanie nagród dla absolwentów Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego,  odbyło się we wtorek (9 listopada 2010 r.) w sali konferencyjnej NOT przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku.


Uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace magisterskie

Komisja konkursowa za najlepszą uznała pracę Anety Szulęckiej (Uniwersyter w Białymstoku" zatytułowaną "Badanie fototrwałości i lewomepromazyny w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych".

MPEC Białystok od lat wspiera konkursy promujące najlepsze prace magisterskie absolwentów białostockich uczelni wyższych. W tym roku byliśmy już także współsponsorem uroczystości rozdania nagród za najlepsze prace magisterskie z dziedziny budownictwa i i inżynierii środowiska, która odbyła się w marcu.

Ten wkład we wspieranie młodych naukowców został doceniony przez  organizatorów, którzy 9 listopada przekazali MPEC jedną z pamiątkowych statuetek przygotowanych dla sponsorów jubileuszowej edycji konkursu na najlepsze prace w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.
Powrót
Przerwy w dostawie ciepła

18 listopada: osiedle Sienkiewicza
18 listopada: rejon ul. Włókienniczej
25-26 listopada: ul. Branickiego 7

Zobacz wszystkie przerwy >>