Najbliższe przetargi

ZR-14/2016 Dostawy betonu towarowego
ZR-16/2016 Dostawy prefabrykatów betonowych
ZR-12/2016 Wykonanie sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w technologii Twin Pipe w ul....
ZR-11/2016 Dostawy armatury instalalacyjnej
ZR-10/2016 Dostawy rur stalowych, stali kształtowych i blach
ZR-08/2016 Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych
ZP-01/2016 Sukcesywne dostawy rur preizolowanych

Zobacz wszystkie przetargi >>

Najlepsze prace magisterskie w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska w województwie. MPEC sponsorem konkursu.


Rozstrzygnięty został konkurs FSNT NOT , na najlepsze prace magisterskie absolwentów białostockich uczelni wyższych w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. MPEC Białystok był jednym ze sponsorów jubileuszowej, 20. edycji tego wydarzenia.

Rozdanie nagród dla absolwentów Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego,  odbyło się we wtorek (9 listopada 2010 r.) w sali konferencyjnej NOT przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku.


Uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace magisterskie

Komisja konkursowa za najlepszą uznała pracę Anety Szulęckiej (Uniwersyter w Białymstoku" zatytułowaną "Badanie fototrwałości i lewomepromazyny w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych".

MPEC Białystok od lat wspiera konkursy promujące najlepsze prace magisterskie absolwentów białostockich uczelni wyższych. W tym roku byliśmy już także współsponsorem uroczystości rozdania nagród za najlepsze prace magisterskie z dziedziny budownictwa i i inżynierii środowiska, która odbyła się w marcu.

Ten wkład we wspieranie młodych naukowców został doceniony przez  organizatorów, którzy 9 listopada przekazali MPEC jedną z pamiątkowych statuetek przygotowanych dla sponsorów jubileuszowej edycji konkursu na najlepsze prace w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.
Powrót
Przerwy w dostawie ciepła

4 maj: Kręta 10, 14, 16
5 maj: Kręta 12, 18
6 maj: Zachodnia 2, 2A, 2B, 2C, 2D
9 maj: Ks. Apb. E. Kisiela 5, 5A, 5B, 5C
27 maj: Choroszczańska 24

Zobacz wszystkie przerwy >>