Najbliższe przetargi

ZR-25/2017 Zakup dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych
ZR-29/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Elektryczna Mickiewicza Skłodowskiej
ZR-27/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Chrobrego Starobojarska Próżna Sobieskiego
ZR-28/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej Palmowa Branickiego Chrobrego
ZR-26/2017 Dostawy materiałów hutniczych

Zobacz wszystkie przetargi >>

PONAD 25 MLN DOTACJI DLA MPEC NA PRZEBUDOWĘ SIECI CIEPLNEJ BIAŁEGOSTOKUMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku otrzyma ponad 25 mln zł unijnej dotacji na przebudowę sieci ciepłowniczej w Białymstoku. W ramach projektu przebudowane zostaną wybrane odcinki sieci miejskiej o łącznej długości ok. 23,40 km. Ponadto będzie wymieniana armatura w komorach ciepłowniczych, wentylacja grawitacyjna i odwodnienie komór cieplnych.

Jest to pierwsza umowa podpisana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Projekt pochłonie w sumie ponad 62 mln zł i ma być realizowany przez trzy lata. Efektem będzie duży spadek emisji gazów cieplarnianych i znaczna oszczędność energii.

Umowę o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Białymstoku podpisano 13 września 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który reprezentował Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu. Ze strony beneficjenta obecni byli: Wiktor Dulewicz – Prezes Zarządu, Andrzej Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych oraz Monika Walicka ¬– Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. W uroczystości wziął udział również poseł z Podlasia Kazimierz Gwiazdowski, a także Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW Urszula Zając.

Dofinansowanie w wysokości 25 800 000,00 zł Białystok otrzyma z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 62 074 275,25 zł brutto.

Pozostałe środki finansowe Spółka zapewni we własnym zakresie.

MPEC jako jeden z pierwszych w kraju złożył wniosek o dofinansowanie w tym programie.

Umowa zawarta w dniu 13.09.2017 r. jest pierwszą w Polsce umową zawartą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Projekt obejmuje 27 zadań. Należą do nich zarówno niewielkie, ale newralgiczne odcinki sieci jak również kompleksowe modernizacje sieci osiedlowych (Białostoczek, os. Sienkiewicza). Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2017-2020r. Z uwagi na to, że warunki przyznania dofinansowania przewidywały możliwość rozpoczęcia prac po złożeniu wniosku a przed podpisaniem umowy Spółka rozpoczęła, poprzez wyłonionych wykonawców, w czerwcu bieżącego roku prace modernizacyjne sieci ujętych w 7 zadaniach projektu przewidzianych w harmonogramie do realizacji w roku 2017.Powrót
Przerwy w dostawie ciepła

15- 16 listopada: os. Zielone Wzgórza
16 listopada; Broniewskiego, Ordonówny

Zobacz wszystkie przerwy >>